บันทึกกิจกรรม

MRG Garden1
1/3

สวนกุ้งน้อยผ่อนคลาย

สถานที่พักผ่อนสำหรับทุกคน

Sports Day1
1/3

กีฬาสี MRG GAMES กีฬาสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี

thaiflex2016-11)
1/8

THAIFEX- World of food ASIA 2016

Loykratong2
1/6

ลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

Religious Ceremony1
1/9

ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ทุกๆวันอังคารที่ 2 เดือน

MRG Vs BIG1
1/7

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น โยคะ แบทมินตัน,ยืดเหยียดคลายเครียด, ฟุตบอล

songkran6
1/7

งานรดน้ำขอพรท่านประธาน การดำรงไว้ซึ่งความน้อมน้อมตามแบบประเพณีไทย

IMG_2267
1/3

แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพนักงาน

ตามแนวนโยบายผู้บริหาร 

DSC_0030
1/3

สัมมนาประจำปี พักผ่อน

พร้อมเสริมสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง

IMG_6038.JPG
1/3

ซ้อมหนีไฟประจำปี

helping mind2
1/5

กิจกรรมจิตอาสา

Mangrove1
1/6

ปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน