Be Better

Be Better

คือ การสรรสร้างนวัตกรรม หรือ กระบวนการทำงานใหม่ๆ ขึ้นเพื่อแก้ปัญหา หรือก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน หน่วยงาน หรือในองค์กร  โดยพนักงานทุกคนมีอิสระทางความคิด  อีกทั้งยังมีผู้บริหารคอยให้คำแนะนำ  คำปรึกษา เสมือห้องเรียนห้องใหญ่ที่เราเรียนรู้ไปด้วยกัน

2009

 • บริจาคโลหิต

 • สัมมนาประจำปี

 • กิจกรรมวันสงกรานต์

 • อบรม

 • บริจาคโลหิต

 • บริจาคโลหิต

 • ​​แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พนักงาน

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

 • บริจาคสิ่งของให้วัดสวนแก้ว

 • ​ทำบุญตักบาตร

 • ปลูกป่าชายเลน

 • ฟุตบอลประเพณีรักชัยกรุ๊ปครั้งที่ 2

 • มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

2004

 • Football MRG Group

2005

 • Football MRG Group

 • อบรม

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พนักงาน

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

2006

 • สวนกุ้งน้อยผ่อนคลาย

 • ปลูกป่าชายเลน

 • Football MRG Group

 • บริจาคโลหิต

 • อบรมวัณโรค

 • ทอดผ้าป่าพระราชทาน

 • ทำบุญตักบาตร

 • ​​แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พนักงาน

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

 • กิจกรรมโรงงานสุขภาพดี

2007

 • อบรม

 • ​เปิดอาคารเรียนวัดโบสถ์ ลือสุขประเสริฐวิทยา

 • กิจกรรมจริยธรรมนำความสุขกับพระมหาสมปอง

 • บริจาคโลหิต

 • กิจกรรมจริยธรรมนำความสุขกับท่าน ว.วชิรเมธี

 • บริจาคสิ่งของให้วัดสวนแก้ว

 • ฟุตบอลประเพณีรักชัยกรุ๊ปครั้งที่ 1

 • ​ปลูกป่าชายเลน

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

 • ​​​แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พนักงาน

 • แจกของขวัญปีใหม่พนักงาน​

 • ทำบุญตักบาตร

2008

 • เปิดอาคารเรียนวันโบสถ์ ลือสุขประเสริฐวิทยา

 • กิจกรรมจริยธรรมนำความสุขกับพระมหาสมปอง

 • บริจาคโลหิต

 • อบรม

 • ปลูกป่าชายเลน

 • กิจกรรมจริยธรรมนำความสุขกับท่าน ว.วชิรเมธี

 • บริจาคสิ่งของให้วัดสวนแก้ว

 • ฟุตบอลประเพณีรักชัยกรุ๊ปครั้งที่ 1

 • บริจาคโลหิต

 • ​​แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พนักงาน

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

 • ​แจกของขวัญปีใหม่พนักงาน

 • ทำบุญตักบาตร

2010

 • บริจาคโลหิต

 • สัมมนาประจำปี

 • ​มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

 • กิจกรรมวันสงกรานต์

 • ทำบุญบริษัท

 • ซ้อมหนีไฟ

 • บริจาคโลหิตปฐมนิเทศทบทวนประจำปี

 • บริจาคโลหิต

 • ทำบุญตักบาตร

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • ปลูกป่าชายเลน

 • อบรม

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • ฟุตบอลประเพณีรักชัยกรุ๊ปครั้งที่ 3

 • MRG GAMES

 • ซ้อมหนีไฟ​

 • Freshy Day

2011

 • บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 • กิจกรรมทำบุญตักบาตร

 • บริจาคโลหิต

 • ปลูกป่าชายเลน

 • อบรม

 • บริจาคสิ่งของให้วัดสวนแก้ว

 • บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนผู้พิการ

 • ฟุตบอลประเพณีรักชัยกรุ๊ปครั้งที่ 4

 • ​แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • กิจกรรมวันสงกรานต์

 • MRG GAMES​

 • Freshy Day

 • สัมมนาประจำปี

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • บริจาคเงินช่วยเหลือญี่ปุ่น

 • ทำบุญตักบาตร

2012

 • I made it happen! 2012

 • ​​โยคะ

 • ปลูกป่าชายเลน

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • ทำบุญตักบาตร​

 • กิจกรรมวันสงกรานต์

 • สัมมนาประจำปี

 • บริจาคโลหิต

 • ปลูกป่าชายเลน

 • Freshy Day​

 • ครบรอบ 12 ปี มารีนโกลด์​

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • กิจกรรมวันพ่อ

 • บริจาคโลหิต

 • อบรม

 • ซ้อมหนีไฟ

 • กิจกรรมวันลอยกระทง

อบรมผู้ใช้แรงงาน

อบรมอาหารสะอาดแก่ร้านค้า

ร้านอาหาร

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยผู้บริหาร

และทีมงานอย่างสม่ำเสมอ

อบรมดับเพลิงเพื่อเตรียมพร้อม

และปลอดภัยอยู่เสมอทุกปี

กิจกรรมซ้อมหนีไฟปีละ 2 ครั้ง

อบรมเทคนิคความเป็นผู้นำ โดยผู้เชียวชาญจากภายนอก เพื่อความเป็นผู้นำที่ดีเลิศ

I made it happen! 2012 

อบรม Fork Lift

เพื่อพัฒนาทักษะพนักงาน

I made it happen! 2013 

2013

 • Happy New Year 2013

 • บริจาคโลหิต(1)

 • ปลูกป่าชายเลน

 • ทำบุญตักบาตร​

 • กิจกรรมผ่อนคลายสบายจิต

 • บริจาคโลหิต(2)

 • กิจกรรมวันสงกรานต์

 • I made it happen! Award 2013

 • ปลูกป่าชายเลน

 • ทำบุญตักบาตร​

 • กิจกรรมอ้อมกอดแม่

 • บริจาคโลหิต(3)

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ขอเข้าศึกษาดูงาน

 • ทำบุญตักบาตร​

 • Freshy Day​

 • ตลาดหมื่นล้าน "Halloween"

 • ตลาดหมื่นล้าน "ลอยกระทง"

 • ​โยคะ

 • ปลูกป่าชายเลน

 • ทำบุญโรงงาน

2014

 • การแข่งขันฟุตบอลระหว่างมารีนโกลด์กับBIG

 • กิจกรรมจิตอาสาซ่อม สร้าง ทาสีโรงเรียนพม่าวัดเทพนรัตน์

 • บริจาคโลหิต(1)

2014

 • การแข่งขันฟุตบอลระหว่างมารีนโกลด์กับBIG

 • กิจกรรมจิตอาสาซ่อม สร้าง ทาสีโรงเรียนพม่าวัดเทพนรัตน์

 • บริจาคโลหิต(1)

2015

 • ตลาดหมื่นล้าน

 • บริจาคโลหิต(1)

2016

 • ตลาดหมื่นล้าน

 • Thaifex 2016

 • สัมมนาประจำปี

 • โครงการเติมป่าสร้างแผ่นดิน

 • ทำบุญตักบาตร เทศกาลเข้าพรรษา

 • บริจาคโลหิต

 • สร้างฝายชะลอน้ำ อุทยานแห่งชาติไทยประจัน

 • MRG ร่วมใจมอบความสุขให้ปัญญานุกูล

2017

 • MRG อาสาปันน้ำใจ ปี2

 • กุ้งกล้าต้านยาเสพติด

 • ตลาดหมื่นล้าน ตอน จิ๊กโก๋ปาร์ตี้

 • ทำบุญใหญ่บริษัท

 • บริจาคโลหิต(1)

 • ปลูกด้วยรักฟูมฟักด้วยใจ

 • ปลูกป่าชายเลน ณ คลองโคน

 • รดน้ำขอพร ท่านประธาน

 • ตลาดหมื่นล้าน ลายพลางครึกครื้น MRGคึกคัก

 • ฟุตบอล VIP

2018

 • กิจกรรมอั่งเปานี้มีรัก

 • สืบประเพณีสงกรานต์ สานความสุขมารีนโกลด์

 • บริจาคโลหิต(1)

 • กิจกรรมเติมป่าสร้างแผ่นดินปี2

 • ปฐมนิเทศคนพิการ

 • ตลาดหมื่นล้าน สวรรค์บ้านนาเฮฮาบ้านทุ่ง

 • กุ้งน้อยตามรอยมรดกโลก

2019

 • หนูน้อยรักชัยกรุ๊ป

 • บริจาคโลหิต

 • ปลูกป่าชายเลน

 • สืบประเพณีสงกรานต์ สานความสุขมารีนโกลด์

 • ฟุตบอลประเพณี RCG

 • ตลาดหมื่นล้าน Camping

 • MRG ส่งต่อน้ำใจ บรรเทาภัยน้ำท่วมเมียนม่า

 • MRG Cooking Battle

 • สัมมนา กุ้งน้อยเหินฟ้าพาไปกระบี่

 • สร้างฝายปีที่ 4

 • RCG Sport Club

 • เข้าพรรษา กายสวยใจใสใส่ใจทำดี

 • เดินวิ่ง-มินิมาราธอน รร พันท้ายนรสิง

 • กิจกรรมสมบัติผลัดกันชม

 • ตลาดหมื่นล้าน 20 ปี MRG

 • ประกวดโลโก้ 20 ปี MRG

 • วันแม่แห่งชาติ

DSC_0360.JPG

Thaifex 2016

DSC09896.JPG
DSC00029.JPG

ปฐมนิเทศคนพิการ

IMG_0993.JPG

MRG Cooking Battle

กุ้งกล้าต้านยาเสพติด

1.JPG

ประกวดโลโก้ 20 ปี MRG

2020

 • MRG สังสรรค์ปีใหม่ 2020

 • กิจกรมทำหมอนจากหลอดครั้งที่ 1

 • กิจกรรมจิตอาสา บ้านบางน้ำจืด1

 • กิจกรรมจิตอาสารร.วัดเจษ

 • กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้ง 54

 • กิจกรรมพาเด็กออกเดท