ใบรับรองคุณภาพ

Certification

Marine Gold Products

Standard/requirement : GMP ( DOF Standard )​

Since : 2001

Standard/requirement : HACCP ( DOF Standard )​

Since : 2002

Standard/requirement : ISO 22000 : 2005

Since : 2002

Standard/requirement : Global Standard for Food Safety ( BRC )

Since : 2005

Standard/requirement : Best Aquaculture Practices Certification

Since : 2007

Standard/requirement : HALAL

Since : 2008

Group of Company

Contact us

Cold Storage & Ice Producer :

Manufacturer of Quality Chitin and Chitosan :
Software Development Company :
  • Simple Tech Ltd.
Energy Service Company (Solar PV System) :

Address

                       

   ​

 

 

Telephone

Mobile
FAX               

​​

​Marketing       
Email            

 

HR Manager

Email  

          ​
Purchase Manager
Email

:

:

:

:
:

:
:


:
:

57/37 Mu 4 Ekkachai Road, Khok Kham Sub-district, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province 74000 Thailand

+66-34-864091 to 4

+66-34-834487​

Choopong Luesukprasert​

choopong@mrgshrimp.com​

Pattsa Khunadaecha

pattsa@mrgshrimp.com​​

Sriwattana Kunapermsiri​

+66-91-5786635, +66-62-6055323

57/37 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

purchase@mrgshrimp.com​

© 2018 Marine Gold Products Ltd. 

  • Facebook Social Icon