Happy Workplace

Happy Workplace

เรา  เชื่อว่าคนคือหัวใจของการทำงาน  ดังนั้นเราจึงดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างดีที่สุด

เรา  อยากให้พนักงานมีความสุข และเติบโตไปพร้อมๆกับเรา
เรา  เชื่อว่าเมื่อพนักงานทำงานอย่างมีความสุขแล้ว งานที่ออกมาก็จะดีตามไปด้วย

2010

 • บริจาคโลหิต

 • สัมมนาประจำปี

 • มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

 • กิจกรรมวันสงกรานต์

 • ทำบุญบริษัท

 • ซ้อมหนีไฟ

 • บริจาคโลหิต

 • บริจาคโลหิตปฐมนิเทศทบทวนประจำปี

 • บริจาคโลหิต

 • ทำบุญตักบาตร

 • ปลูกป่าชายเลน

 • อบรม

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • ฟุตบอลประเพณีรักชัยกรุ๊ปครั้งที่ 3

 • MRG GAMES

 • ซ้อมหนีไฟ​

 • Freshy Day

2004

 • Football MRG Group

2005

 • Football MRG Group

 • อบรม

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พนักงาน

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

2006

 • สวนกุ้งน้อยผ่อนคลาย

 • ปลูกป่าชายเลน

 • Football MRG Group

 • บริจาคโลหิต

 • อบรมวัณโรค

 • ทอดผ้าป่าพระราชทาน

 • ทำบุญตักบาตร

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พนักงาน

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

 • กิจกรรมโรงงานสุขภาพดี

2007

 • อบรม

 • ​เปิดอาคารเรียนวันโบสถ์ ลือสุขประเสริฐวิทยา

 • กิจกรรมจริยธรรมนำความสุขกับพระมหาสมปอง

 • บริจาคโลหิต

 • กิจกรรมจริยธรรมนำความสุขกับท่าน ว.วชิรเมธี

 • บริจาคสิ่งของให้วัดสวนแก้ว

 • ฟุตบอลประเพณีรักชัยกรุ๊ปครั้งที่ 1

 • ปลูกป่าชายเลน

 • ​แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พนักงาน

 • แจกของขวัญปีใหม่พนักงาน​

 • ทำบุญตักบาตร

2008

 • บริจาคโลหิต

 • อบรม

 • ​ปลูกป่าชายเลน

 • บริจาคโลหิต

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พนักงาน

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

 • แจกของขวัญปีใหม่พนักงาน

 • ทำบุญตักบาตร

 • ซ้อมหนีไฟ

2009

 • บริจาคโลหิต

 • สัมมนาประจำปี

 • ​กิจกรรมวันสงกรานต์

 • อบรม

 • บริจาคโลหิต

 • บริจาคโลหิต

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พนักงาน

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

 • บริจาคสิ่งของให้วัดสวนแก้ว

 • ทำบุญตักบาตร

 • ปลูกป่าชายเลน

 • ฟุตบอลประเพณีรักชัยกรุ๊ปครั้งที่ 2

 • มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

2011

 • บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 • ​กิจกรรมทำบุญตักบาตร

 • บริจาคโลหิต

 • ปลูกป่าชายเลน

 • บริจาคสิ่งของให้วัดสวนแก้ว

 • ฟุตบอลประเพณีรักชัยกรุ๊ปครั้งที่ 4

 • ​แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนผู้พิการ

 • กิจกรรมวันสงกรานต์

 • MRG GAMES​

 • Freshy's Day

 • สัมมนาประจำปี

 • บริจาคเงินช่วยเหลือญี่ปุ่น

 • ทำบุญตักบาตร

2012

 • I made it happen! 2012

 • โยคะ

 • ปลูกป่าชายเลน

 • ​แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • ทำบุญตักบาตร​

 • ครบรอบ 12 ปี มารีนโกลด์​

 • กิจกรรมวันสงกรานต์

 • สัมมนาประจำปี

 • บริจาคโลหิต

 • ปลูกป่าชายเลน

 • Freshy Day​

 • กิจกรรมวันพ่อ

 • บริจาคโลหิต

 • อบรม

 • ซ้อมหนีไฟ

 • กิจกรรมวันลอยกระทง

2013

 • Happy New Year 2013

 • MRG GAMES​

 • บริจาคโลหิต(1)

 • ปลูกป่าชายเลน

 • ​​ทำบุญตักบาตร​

 • กิจกรรมผ่อนคลายสบายจิต

 • บริจาคโลหิต(2)

 • กิจกรรมวันสงกรานต์

 • I made it happen! Award 2013

 • ปลูกป่าชายเลน

 • ​​ทำบุญตักบาตร​

 • กิจกรรมอ้อมกอดแม่

 • บริจาคโลหิต(3)

 • แจกเครื่องอุปโภคบริโภค

 • นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ขอเข้าศึกษาดูงาน

 • ​​ทำบุญตักบาตร​

 • Freshy Day

 • ตลาดหมื่นล้าน "Halloween"

 • ตลาดหมื่นล้าน "ลอยกระทง"

 • โยคะ

 • ปลูกป่าชายเลน

 • ทำบุญโรงงาน

2014

 • Happy New Year 2014

 • การแข่งขันฟุตบอลระหว่างมารีนโกลด์กับBIG

 • กิจกรรมจิตอาสาซ่อม สร้าง ทาสีโรงเรียนพม่าวัดเทพนรัตน์

 • บริจาคโลหิต(1)

Football MRG Group

กิจกรรมโรงงานสุขภาพดี

แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พนักงานปีละ 2 ครั้ง

สัมมนาประจำปี

Freshy Day

MRG GAMES

ครบรอบ 12ปี มารีนโกลด์

กิจกรรมลอยกระทง

Freshy Day 2013

ฟุตบอลระหว่างมารีนโกลด์กับBIG

2015

 • ตลาดหมื่นล้าน

 • บริจาคโลหิต(1)

2016

 • ตลาดหมื่นล้าน

 • สัมมนาประจำปี

 • Thaifex 2016

 • โครงการเติมป่าสร้างแผ่นดิน

 • ทำบุญตักบาตร เทศกาลเข้าพรรษา

 • บริจาคโลหิต

 • สร้างฝายชะลอน้ำ อุทยานแห่งชาติไทยประจัน

 • MRG ร่วมใจมอบความสุขให้ปัญญานุกูล

2017

 • MRG อาสาปันน้ำใจ ปี2

 • กุ้งกล้าต้านยาเสพติด

 • ตลาดหมื่นล้าน ตอน จิ๊กโก๋ปาร์ตี้

 • ทำบุญใหญ่บริษัท

 • บริจาคโลหิต(1)

 • ปลูกด้วยรักฟูมฟักด้วยใจ

 • ปลูกป่าชายเลน ณ คลองโคน

 • รดน้ำขอพร ท่านประธาน

 • ตลาดหมื่นล้าน ลายพลางครึกครื้น MRGคึกคัก

 • ฟุตบอล VIP

2018

 • กิจกรรมอั่งเปานี้มีรัก

 • สืบประเพณีสงกรานต์ สานความสุขมารีนโกลด์

 • บริจาคโลหิต(1)

 • กิจกรรมเติมป่าสร้างแผ่นดินปี2

 • ปฐมนิเทศคนพิการ

 • ตลาดหมื่นล้าน สวรรค์บ้านนาเฮฮาบ้านทุ่ง

 • กุ้งน้อยตามรอยมรดกโลก

IMG_1603.jpg

สัมมนาประจำปี

DSC02946.JPG
IMG_1525.JPG

สืบประเพณีสงกรานต์ สานความสุขมารีนโกลด์

ตลาดหมื่นล้าน ตอน จิ๊กโก๋ปาร์ตี้

2019

 • หนูน้อยรักชัยกรุ๊ป

 • บริจาคโลหิต

 • ปลูกป่าชายเลน

 • สืบประเพณีสงกรานต์ สานความสุขมารีนโกลด์

 • ฟุตบอลประเพณี RCG

 • ตลาดหมื่นล้าน Camping

 • MRG ส่งต่อน้ำใจ บรรเทาภัยน้ำท่วมเมียนม่า

 • MRG Cooking Battle

 • สัมมนา กุ้งน้อยเหินฟ้าพาไปกระบี่

 • สร้างฝายปีที่ 4

 • RCG Sport Club

 • เข้าพรรษา กายสวยใจใสใส่ใจทำดี

 • เดินวิ่ง-มินิมาราธอน รร พันท้ายนรสิง

 • กิจกรรมสมบัติผลัดกันชม

 • ตลาดหมื่นล้าน 20 ปี MRG

 • ประกวดโลโก้ 20 ปี MRG

 • วันแม่แห่งชาติ

20191002_๑๙๑๐๐๒_0046.jpg

RCG Sport Club

20 Anniversary MRG ❤_๑๙๑๑๒๒_0169.jpg

ตลาดหมื่นล้าน 20 ปี MRG

2020

 • MRG สังสรรค์ปีใหม่ 2020

 • กิจกรมทำหมอนจากหลอดครั้งที่ 1

 • กิจกรรมจิตอาสา บ้านบางน้ำจืด1

 • กิจกรรมจิตอาสารร.วัดเจษ

 • กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้ง 54

 • กิจกรรมพาเด็กออกเดท