top of page

ประวัติความเป็นมา

%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%2525

บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543

เป็นบริษัทผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งชั้นนำระดับโลก บริษัทเราได้ตั้งเป้าหมายที่

จะเป็นผู้นำด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

และวันนี้เราได้บรรลุเป้าหมายนั้นแล้ว

    MRG เป็นบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนไทย 100% ด้วยทุนจดทะเบียน

210 ล้านบาท (ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ ปี 2554 โรงงานฝ่ายผลิตของเรา

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มมาตรฐานในการผลิตและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  

MRG สามารถผลิตสินค้าได้มากกว่า 4 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือประมาณ 60 ตันต่อวัน

    ด้วยปรัชญาของบริษัท “Be Better” ทำให้บริษัทเราไม่เคยหยุดคิดที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งในเรื่อง ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และ บุคลากร

ตั้งแต่วันแรกของการดำเนินงาน บริษัทเราได้เติบโตขึ้นจากจำนวนพนักงาน 600 คน เป็น 3,100 คน วันนี้ในขั้นตอนการผลิต เราผลิตกุ้งที่มีคุณภาพที่ดีและอาหารทะเลอื่น ๆ สำหรับลูกค้าของเรา กุ้งของเราได้ขยายไปทั่วโลก โดยมีกุ้งของเราขึ้นไปอยู่บนโต๊ะอาหารค่ำของแต่ละบ้านในหลายๆ แห่ง ทั้งในสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, สหภาพยุโรปและเอเชีย ในปี 2553 เราได้ส่งออกกุ้งกว่า 1,500 ตู้คอนเทนเนอร์ ไปทั่วโลก เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ถึง 5,500 ล้านบาท (ประมาณ 184 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เราเติบโตขึ้น 9% จากปี 2552 และมีส่วนแบ่งทางการตลาด 6% ของตลาดส่งออกกุ้งของไทย

Company Milestone

ด้วยความมุ่งมั่นทำให้บริษัทมียอดส่งออกสินค้าติด top 5 ของประเทศ ยอดสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดแนวคิดที่จะเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับการพัฒนาตามแนวคิดที่ว่า Be Better เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ยอดขายโตแบบเก้ากระโดด เพิ่มขึ้น 500%

2000

2007

2008

2011

NOW

21 พฤศจิกายน เปิดบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ เริ่มทำตลาดสหรัฐอมเริกา พนักงานเริ่มต้น  500-600 คน

สร้างและย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานใหม่ เพิ่มกำลังคนผลิตเป็น 2,000 คน ผลิตและขยายตลาดส่งออกสินค้าระดับพรีเมียมไปยังยุโรป ขยับขึ้นมาเป็น top 3 ของประเทศ

บริษัทมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย ระบบการผลิตที่ใส่ใจคุณภาพ และกำลังคนกว่า 3,100 คนที่พร้อมจะผลิตสินค้าระดับพรีเมียมให้กับลูกค้า

bottom of page