top of page

นโยบายด้านความปลอดภัยอาหาร     เราถูกมอบหมายให้ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและถูกหลักอนามัยให้กับลูกค้าของเรา  ที่ MRG ความปลอดภัยของอาหารถือเป็นรากฐานที่สำคัญของคุณภาพ  และเราก็เชื่อว่าเรื่องของคุณภาพไม่มีคำว่าประนีประนอม  ผลิตภัณฑ์ของเราถูกผลิตขึ้นให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และระเบียบข้อบังคับในแต่ละประเทศ  รวมถึงระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย   เราทำให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดสรรวัตถุดิบ จนกระทั่งถึงขั้นตอนการจัดเก็บและการส่งถึงมือลูกค้า  ซึ่งจะถูกควบคุมและตรวจสอบเป็นอย่างดีตามมาตรฐานในเรื่องความปลอกภัยอาหารทั้งหมด


     เราจะมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก  ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับสากล คือ  GMP, BRC และ ISO 22000โดยเราจะมีการดำเนินการเรียกคืนสินค้า (Mock Recall) อย่างสม่ำเสมอ   เพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสอบย้อนกลับของเรา  และเพื่อติดตามผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่ฟาร์มจนกระทั่งแยกไปสู่ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ   ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีการใช้วัตถุดิบและส่วนผสมที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) โดยเราจะมีการขอใบรับรองของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทำการซื้อขายจากผู้ขาย81.jpg

นโยบายด้านแรงงาน

ด้วยปรัชญาการทำงานที่ว่า  “BE BETTER” เราจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ทั้งผลิตภัณฑ์, กระบวนการ  และคน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด  เราให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และเราก็มีมิตรภาพของคนงานที่เหนียวแน่นมาก    เราได้รับรางวัลด้านมาตรฐานแรงงานไทยมรท.8001-2546ในระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , กระทรวงแรงงาน ในปีพ.ศ. 2547 เราไม่มีการใช้แรงงานเด็ก  คนงานของเราทุกคนทั้งคนไทย และคนต่างชาติ  ล้วนแล้วแต่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกออกโดยหน่วยงานของภาครัฐ   

      โดยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตในทุกตำแหน่งงานคือ 18 ปี  เราไม่มีการบังคับใช้แรงงาน  คนงานทุกคนล้วนสมัครใจและมีความอิสระ ในการสมัครตำแหน่งใดก็ได้ในบริษัท เราจะปฏิบัติและดูแลอย่างเท่าเทียมโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ พวกเขาจะได้รับค่าตอบแทน, สวัสดิการ,ความสะดวกสบายที่เหมือนกัน รวมถึงโบนัสประจำปีด้วย คนงานจะได้รับสิทธิ์ในการลาหยุดได้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำ  ที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายแรงงานไทย  ซึ่งจะมีการปรับในแต่ละปี  คนงานจะได้รับสิทธิ์ในการลาป่วยได้และได้รับค่าตอบแทน 30 วันจากการลาป่วยตามกฎหมายแรงงานไทย พวกเขาได้รับสิทธิ์ลาประจำปี 6 วัน  ถ้าพวกเขาเลือกที่จะไม่ใช้วันลาประจำปีทั้งหมด พวกเขาจะได้ค่าตอบแทนชดเชยในวันที่เหลือ  และเราก็ไม่เคยพลาดกำหนดการจ่ายค่าตอบแทน และไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราไม่เคยหักค่าตอบแทนใดๆของพนักงาน

photo-1525130413817-d45c1d127c42.jpg
bottom of page