top of page

กิจกรรม

กิจกรรม Halloween โพส ท้า ผี MRG

เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ มิตรภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับพนักงานภายในองค์กร พร้อมทั้งให้พนักงานในองค์กร แต่งกายธีมผีๆ มาประกวดเพื่อชิงรางวัลร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรม ฮาโลวีน

กิจกรรม ชุดห่วงใย จากใจ RCG

คุณละมูล ลือสุขประเสริฐ มีความห่วงใยถึงความปลอดภัยของพนักงาน ที่ยังต้องเดินทางมาทำงาน และออกมาซื้อของบริโภค จึงจัดหาสิ่งของบริโภคให้พนักงานเพื่อลดการออกนอกบ้านในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid19 ที่มีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้

กิจกรรมบริจาคโลหิต 2021

ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรได้ร่วมกันทำความดี โดยร่วมดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ก่อให้เกิดจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม สร้างความภาคภูมิใจกับพนักงานที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น

กิจกรรมกิจกรรม สงกรานต์อิ่มบุญ อุ่นใจ ห่างไกล COVID-19

พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยผ่านกิจกรรมขององค์กร สร้างความผ่อนคลาย  ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

กิจกรรม Big Cleaning Day 2021

ให้สถานประกอบการใกล้เคียง หน่วยงานราชการ และองค์กรได้บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ ช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน

กิจกรรมเย็บรักปักใจ หมอนหลอดห่วงใยโลก

พนักงานในองค์ได้นำขยะหลอดพลาสติกกลับมาสร้างประโยชน์อีกครั้ง สร้างความตระหนักในการลด ละเลิก การใช้หลอดพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้นำหลอดมาทำเป็นหมอน บรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการนนั่งทำงานเป็นระยะเวลานาน

กิจกรรม วาเลนไทน์ 2021

พนักงานในองค์ได้แสดงออกถึงความรัก ความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้ต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ผู้บริหาร หรือองค์กร

ตลาดหมื่นล้าน 20 ปี MRG

สืบประเพณีสงกรานต์

สานความสุขมารีนโกลด์

สัมมนา กุ้งน้อยเหินฟ้าพาไปกระบี่

RCG Sport Club

MRG Cooking Battle

ปฐมนิเทศคนพิการ

กุ้งน้อยตามรอยมรดกโลก

ตลาดหมื่นล้าน ตอน จิ๊กโก๋ปาร์ตี้

ปลูกด้วยรักฟูมฟักด้วยใจ

กุ้งกล้าต้านยาเสพติด

ฟุตบอล VIP

MRG ร่วมใจมอบความสุขให้ปัญญานุกูล

สวนกุ้งน้อยผ่อนคลาย

สถานที่พักผ่อนสำหรับทุกคน

กีฬาสี MRG GAMES กีฬาสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี

THAIFEX- World of food ASIA 2016

ลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม

ทุกๆวันอังคารที่ 2 เดือน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น โยคะ แบทมินตัน,ยืดเหยียดคลายเครียด, ฟุตบอล

งานรดน้ำขอพรท่านประธาน การดำรงไว้ซึ่งความน้อมน้อมตามแบบประเพณีไทย

แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพนักงาน

ตามแนวนโยบายผู้บริหาร

สัมมนาประจำปี พักผ่อน

พร้อมเสริมสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง

ซ้อมหนีไฟประจำปี

กิจกรรมจิตอาสา

ปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้าง

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

bottom of page